Obecné obchodní podmínky

Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.benevitashop.cz                    

Benevita s.r.o.
Záhradná 51, 90091 Limbach, Slovenská republika 
IČO: 36808164
  IČ DPH: SK2022416836

Obecné ustanovení                                                                                                                                                                                                                            

Nákup zboží prostřednictvím Internetu mohou provádět fyzické i právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Při jednorázovém nákupu zboží nad 500 € je sleva 10 %, nad 1000 € je sleva 20 %. Nefungujeme systémem MLM (multilevelmarketing) .

Kupující – registrace                                                                                                                                                                                                                    Podmínkou nakupování v internetovém obchodě www.benevitashop.cz je registrace kupujícího. Identifikace kupujícího probíhá prostřednictvím registračního formuláře, ve kterém je kupující povinen vyplnit osobné údaje, které od něj systém žádá.

Objednávání zboží                                                                                                                                                                                                                       Objednávka vzniká objednáním zboží v internetovém obchodě, vyplnením objednávky podle internetového postupu, a její zaplacením na účet Benevita s.r.o.podle instrukcí (platba kartou a platba bankovým převodem).

Objednávky zboží jsou výjimečně možné i prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese janabacova@benevita.sk, jakož i telefonicky na 00421 908 78 89 57.

Prodávající může objednávku zrušit nebo změnit, pokud není možné naplnit obsah objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží ze strany dodavatele vůbec nebo v požadovaném množství. Prodávající může objednávku zrušit i v případě, pokud kupující uvedl o sobě neúplné nebo nepravdivé údaje v objednávkovém formuláři. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o změně nebo zrušení objednávky nejpozději do 24 hodin od přijetí a potvrzení objednávky.

Kupující potvrzením objednávky zároveň dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu platné legislativy ČR. Tyto údaje budou použity pro vnitřní potřebu systému (t.j. např. na zpracování objednávky, vystavení faktury a doručení objednávky) a prodávající ručí za to, že nebudou zneužity na jiné účely. Kupující může své údaje (např. přihlašovací heslo, adresa fakturační, adresa doručení, a pod.) kdykoli změnit prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do internetového obchodu benevitashop.cz. V případě, že si kupující přeje zrušit svou registraci, na požádání e-mailem bude jeho konto zneaktívnené.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího. Systém zaregistrování objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky kupujícímu e-mailem, na adresu kterou uvedl při registraci. Okamžikem odeslání objednávky kupujícím (resp. její zaplacením kupujícím) na jedné straně a doručení oznámení o přijetí objednávky prodávajícím na straně druhé, vzniká závazná kupní smlouva mezi oběma stranami, kupujícím a prodávajícím, a obě strany mají práva a povinnosti vyplývající z příslušných platných předpisů platných v České republice.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

Pokud potvrzená objednávka nebude uhrazena bankovním převodem do 7 dnů od potvrzení prodávajícím, smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se pokládá za zrušenou. Kupující bude o skutečnosti seznámen e-mailem nebo telefonicky na uvedené číslo.
 

Platební podmínky                                                                                                                                                                                                                             Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně příslušné DPH. Prodávající je plátce DPH: faktura je vystavena s DPH 20%, knihy 10%.

Kupující může na úhradu objednávky použít některou z přímých elektronických plateb, které jsou dostupné z jeho vytvořené objednávky. Jde o platební portály Internet Banking, nebo platební systém Tatrabanky CardPay – karty MasterCard, VISA a VISA Electron, Diners Club International. Možná platit Internet bankingem též na základě předfaktury (objednávka e-mailem nebo telefonicky, převodem na účet prostredníctvím e-shopu):

Benevita, s.r.o.  

Účet č: 2620010831                IBAN:  SK 93 1100 0000 0026 2001 0831

Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3       811 06 Bratislava        

swift: TATRSKBX

V každé zásilce je přiložena faktura - daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list. Pokud doklad chybí, prosíme informujte nás telefonicky nebo na e-mailovou adresu.

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi co nejdříve, expedice je po přijetí úhrady na účet prodávajícího. Expedice zboží je v úterý a čtvrtek, přibližně do 3 pracovních dnů po zaplacení na účet.                                                                                                             

Objednávky prodávající vyřizuje průběžně každý pracovní den.Úhradou faktury se rozumí moment připsání úhrady na účet prodávajícího, na který měla být úhrada poukázána.                                                                                               

Prodávající se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v systému jako místo doručení.

Doprava bude zajištěna spediční společností, kterou vybírá prodávající. Cena za dopravu do České republiky je 7 EUR /8,40 EUR s DPH/. 
Při zjevném poškození zásilky je kupující povinen ji od doručovatele nepřebírat a neprodleně informovat prodávajícího o této skutečnosti. Prodávající po oznámení nepřevzetí zásilky kupujícím zašle kupujícímu na jeho žádost novou zásilku ve smyslu původní objednávky.
Osobní odběr je možný na základě zaplacenéobjednávkyv NaturálnímcentruVištuk204, okres Pezinok, Slovensko, po telefonické domluvě, od 8.00hod. do 16.00 hod. od pondělí do čtvrtku.

Vyloučení odpovědnosti
Prodávající neodpovídá za škody na předmětu koupě způsobené přepravcem. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží pokud objednatel uvedl nesprávnou adresu dodání, telefonní číslo nebo se v čase plánovaného dodání předmětu koupě nezdržoval na adrese, kam požadoval jeho dodání.

Reklamace                                                                                                                                                                                                                                          Kupující má právo podat reklamaci pokud obsah, kvalita, cena a úplnost zásilky neodpovídá potvrzené objednávce.

Prodávající přijímá reklamace každý pracovní den na e-mailové adrese a telefonicky na 00421 908 78 89 57 od 8.00 do 16.00 hodin. V případě  že se jedná o reklamaci kvality předmětu koupě, přičemž od dodání předmětu koupě kupujícímu uběhlo více než 30 dní, je kupující pro účely uznání reklamace povinen prokázat možnost skladování předmětu koupě, který reklamuje. Kupující je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení a o výsledku reklamačního řízení informovat kupujícího a to buď emailem nebo telefonicky. V případě oprávněné reklamace prodávající dodá kupujícímu nové zboží, nebo vrátí peníze ve výši ceny dle původní objednávky.

Vrácení zboží                                                                                                                                                                                                                                      Kupující může objednaný předmět koupě vrátit prodávajícímu bez udání důvodu ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od jeho zaplacení. V tomto případě je třeba, aby byl předmět koupě vrácen v nepoškozeném a v původním obalu. Kupující je povinen informovat o zájmu vrácení předmětu koupě prodávajícího předem a to na e-mailovou adresu nebo telefonicky na čísle +421 908 78 89 57.
Náklady na zpětné doručení od kupujícího ke prodávajícímu hradí kupující. Po obdržení zásilky od kupujícího a zkontrolování jeho obsahu uhradí prodávající cenu předmětu koupě bez nákladů na doručení zpět kupujícímu ve smyslu předchozí dohody a to na bankovní účet, který uvede při vrácení zboží do 3 pracovních dnů od obdržení předmětu koupě.

Záruční doba
Na prodávané zboží v internetovém obchodě www.benevita.sk se vztahuje záruční doba ve smyslu platných zákonů, pokud na obalu předmětu koupě není uvedeno jinak.

Závěrečná ustanovení                                                                                                                                                                                                                       Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými zákony platnými na území ČR. Zaplacením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, souhlasí s nimi a přijímá je. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, obsahu a cen zboží.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017.